Профспілка працівників охорони здоров'я України

  Оплата праці

  Права працівників  Преса

Детальніше

24.05.2023

МОЗ планує внести зміни до правил виписування рецептів

Міністерство охорони здоров’я України пропонує для громадського обговорення проєкт наказу «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 р. № 360».

Мета

Проєкт наказу Міністерства охорони здоров’я «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 р. № 360» (далі — проєкт наказу) розроблено з метою удосконалення контролю за дотриманням правил обігу, виписування та відпуску лікарських засобів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, у чистому вигляді або в суміші з індиферентними речовинами, що підлягають відпуску з аптек, їхніх структурних підрозділів (далі — аптечний заклад) за рецептом згідно з інструкцією для медичного застосування (далі — наркотичні лікарські засоби), а також удосконалення доступу до необхідних лікарських засобів для пацієнтів.

Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до абзацу двадцять восьмого підпункту 1 пункту 1 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 р. «Про стан національної системи охорони здоров’я та невідкладні заходи щодо забезпечення громадян України медичною допомогою», уведеного в дію Указом Президента України від 18 серпня 2021 р. № 369 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 р. «Про стан національної системи охорони здоров’я та невідкладні заходи щодо забезпечення громадян України медичною допомогою», передбачено необхідність забезпечення реального контролю за дотриманням правил рецептурного відпуску лікарських засобів, що, насамперед, є нагальним для тих лікарських засобів, неконтрольований обіг яких має особливо небезпечні наслідки для життя та здоров’я громадян, зокрема, це стосується наркотичних лікарських засобів.

Прийняття проєкту наказу дасть змогу виписувати електронні рецепти на наркотичні лікарські засоби (крім наркотичних лікарських засобів, які виробляються (виготовляються) в умовах аптеки), а також реєструвати їх відпуск в електронній системі охорони здоров’я (далі — система). Умовою для відпуску аптечними закладами наркотичних лікарських засобів за електронним рецептом є пред’явлення пацієнтом одержаної у встановленому порядку інформації з кодом підтвердження та номером електронного рецепта. Зазначене сприятиме удосконаленню контролю за дотриманням правил обігу, виписування та рецептурного відпуску наркотичних лікарських засобів, а також удосконаленню доступу до необхідних лікарських засобів тим пацієнтам, які потребують складного лікування відповідно до медичних показань.

Основні положення проєкту акта

Проєктом наказу пропонується:

  • внести зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 р. № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів на лікарські засоби і медичні вироби, Порядку відпуску лікарських засобів і медичних виробів з аптек та їхніх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 р. за № 782/11062;
  • затвердити Зміни до Правил виписування рецептів на лікарські засоби і медичні вироби, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 р. № 360, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 р. за № 782/11062 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 15 березня 2023 р. № 494), та Порядку відпуску лікарських засобів і медичних виробів з аптек та їхніх структурних підрозділів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 р. № 360, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 р. за № 783/11063 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 15 березня 2023 р. № 494).

Змінами пропонується встановити, що в разі призначення лікарем наркотичного лікарського засобу за загальним правилом буде виписуватися електронний рецепт, крім випадків виписування лікарем паперового рецепта:

  • для екстемпоральних наркотичних лікарських засобів;
  • для наркотичних лікарських засобів, які відповідно до інструкції для медичного застосування підлягають відпуску за рецептом та повна вартість яких оплачується за рахунок коштів споживача та/або інших джерел, не заборонених законодавством, крім бюджетних коштів, за згодою пацієнта (його законного представника) у разі виникнення технічного збою в роботі центральної бази даних системи, який унеможливлює виписування електронних рецептів.

Також у документі пропонується удосконалити дистанційне виписування електронних рецептів та встановити строк дії паперових та електронних рецептів на лікарські засоби (крім наркотичних лікарських засобів), які відповідно до інструкції для медичного застосування підлягають відпуску за рецептом та повна вартість яких оплачується за рахунок коштів споживача та/або інших джерел, не заборонених законодавством, крім бюджетних коштів — 90 календарних днів. На сьогодні такі рецепти мають строк дії 30 календарних днів. Таким чином, запропонована зміна дасть змогу споживачам придбавати вказані лікарські засоби протягом 90 днів замість 30.

Для рецептів на наркотичні лікарські засоби, лікарські засоби, які підлягають реімбурсації або відпускаються на пільгових умовах, та екстемпоральні лікарські засоби строк дії рецептів залишається незмінним: 10 календарних днів — наркотичні лікарські засоби, 30 календарних днів — решта зазначених лікарських засобів.

Проєкт наказу МОЗ

Зміни до Правил виписування рецептів на лікарські засоби і медичні вироби Новини

06.06.23
Перерахунок запланованої вартості медичних послуг
05.06.23
Чи можна оформити лікарняний під час так званого “простою”?
усі новини

ФотодокументиГала-концерт лауреатов областных отраслевых фестивалей