Профспілка працівників охорони здоров'я України

  Оплата праці

  Права працівників  Преса

Детальніше

18.09.2023

Медогляди по-новому та е-медкнижки: що очікувати з 1 жовтня

З 1 жовтня 2023 року набуває чинності Закон України від 06.09.2022 № 2573-IX «Про систему громадського здоров’я». Одночасно втрачає чинність Закон України від 24.02.1994 № 4004-XII «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

Особливої уваги заслуговує ст. 45 нового Закону про систему громадського здоров’я, у якій йдеться про обов’язкові медичні огляди. Згідно із цією нормою обов’язкові медичні огляди організовуються і здійснюються у порядку, встановленому МОЗ. Дані про результати обов’язкових медичних оглядів працівників вносяться до їх електронної медичної книжки в електронній системі охорони здоров’я.

Отже, ми бачимо, що передбачається затвердження Міністерством охорони здоров’я нового порядку про обов’язкові медичні огляди власне під новий Закон. А також бачимо введення нового поняття – електронна медична книжка.

Крім того, у ч. 2 ст. 45 нового Закону визначено, що працівники суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність, пов’язану з обслуговуванням населення згідно з переліком МОЗ, працівники, зайняті на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, повинні проходити обов’язкові попередні (до прийняття на роботу) і періодичні медичні огляди.

Також передбачено: працівники, які без поважних причин не пройшли у встановлений термін обов’язковий медичний огляд у повному обсязі, відсторонюються від роботи й можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

Тож окрім набрання чинності нового Закону про систему громадського здоров’я слід очікувати нові порядки про проходження медоглядів від МОЗ. Зараз у сфері медоглядів ми головним чином користуємося постановою КМУ від 23.05.2001 № 559, якою затверджено Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, а також наказом МОЗ від 21.05.2007 № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій».