Профспілка працівників охорони здоров'я України

  Оплата праці

  Права працівників  Преса

Детальніше

14.05.2021

Зареєстровано законопроєкт про Уповноваженого з медичних питань

7 травня цього року за № 5475 в Парламенті зареєстровано проєкт Закону України «Про Уповноваженого з медичних питань». Проєктом пропонується запровадити в Україні інститут Уповноваженого з медичних питань, діяльність якого спрямовуватиметься на:

- контроль за реалізацією права на охорону здоров’я;

- контроль за реалізацією прав пацієнтів;

- контроль за реалізацією прав медичних працівників;

- посередництво в конфлікті між пацієнтом та об’єктом державного контролю.

Об’єктами державного контролю будуть заклади охорони здоров’я всіх форм власності, суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність з медичної практики.

Уповноважений призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України строком на 5 років. При цьому він може призначатися на цю посаду повторно, але не більше трьох термінів поспіль. Призначення Уповноваженого здійснюється за результатами конкурсу, що проводиться конкурсною комісією з обрання Уповноваженого з медичних питань.

Уповноважений матиме такі повноваження:

- приймати нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти з питань забезпечення та організації діяльності Уповноваженого та апарату Уповноваженого;

- здійснювати моніторинг дотримання права на охорону здоров’я;

- відкривати провадження за скаргами пацієнтів, їх законних представників, родичів пацієнтів та медичних працівників у встановленому Уповноваженим порядку;

- надавати консультативні висновки щодо дотримання стандартів медичної допомоги за результатами проведеного провадження Уповноваженого;

- у разі необхідності в результаті провадження звертатися з заявою про вчинення кримінального правопорушення і користуватися правами, передбаченими Кримінальним процесуальним кодексом України;

- подавати до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я;

- надавати органам державної влади та місцевого самоврядування рекомендації щодо вдосконалення та покращення реалізації права кожного на охорону здоров’я, прав пацієнтів та медичних працівників та отримувати інформацію про результати їх виконання та інше.

Стосовно вимог до кандидатів на посаду Уповноваженого, то ним може бути призначено громадянина України, який на день обрання досяг віку 30 років, володіє державною мовою, має високі моральні якості, вищу юридичну або вищу медичну освіту, досвід діяльності за фахом, а також необхідність протягом останніх 5 років проживання в Україні.

У випадках виявлення порушення законодавства про охорону здоров’я Уповноважений має право здійснювати такі заходи реагування:

- надати роз’яснення особі, чиї права були порушені, про її право звернення до суду в порядку цивільного судочинства;

- звернутися до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення;

- надати закладу охорони здоров’я рекомендації щодо усунення встановлених порушень;

- звернутися до МОЗ, органів місцевого самоврядування із рекомендаціями щодо усунення системної проблеми в реалізації права особи на охорону здоров’я;

- провести спільне засідання за участю Уповноваженого, суб’єкта державного контролю та особи, права якої на охорону здоров’я порушені, з метою врегулювання порушення.

При цьому рекомендації Уповноваженого мають бути розглянуті по суті протягом 10 днів з дня надходження. Про результат їх розгляду об’єкт державного контролю або МОЗ, або орган місцевого самоврядування мають поінформувати Уповноваженого. Ненадання інформації про результат розгляду рекомендацій Упов­новаженого тягне за собою відповідальність, встановлену законом. Зокрема, за невиконання законних вимог Уповноваженого, порушення строків, ненадання, надання на запит Уповноваженого недостовірної інформації, накладатиметься штраф у розмірі 100–200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У разі прийняття проєкту документа він набуде чинності через 6 міс з дня його опублікування. Після цього протягом 1 міс з дня набрання ним чинності Уряд має внести на розгляд Парламенту проєкт Закону України «Про внесення змін до Державного бюджету України на відповідний рік у частині фінансування забезпечення діяльності Уповноваженого з медичних питань та Апарату Уповноваженого». Також Уряд з цієї дати протягом 3 міс має призначити Уповноваженого з медичних питань, а через 6 міс повинен підготувати та подати на розгляд Парламенту проєкт Закону України «Про захист прав пацієнтів».

Попередній законопроєкт № 5400, яким також передбачалося врегулювати питання Уповноваженого з медичних питань, був відкликаний 26.04.2021 р.