Профспілка працівників охорони здоров'я України

  Оплата праці

  Права працівників  Преса

Детальніше

23.01.2023

Новий Порядок організації та ведення військового обліку

В передостанній день минулого року Кабмін затвердив новий порядок організації та ведення військового обліку (далі — Порядок № 1487), який набув чинності 05.01.2023. І майже одразу у середовищі бухгалтерів стали лунати тривожні запитання, що до 25 січня підприємства мають подати інформацію, відзвітувати тощо щодо військовозобов’язаних працівників. Водночас, це не зовсім так. Дійсно «до 25 січня» кожного року — є однією із ключових дат нового військового обліку, але це — не дата звітування або подання списків (інформації) до ТЦК та СП

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! У Порядку № 1487 не згадуються ФОП, які використовують найману працю, з чого на перший погляд видається, що відповідний порядок на ФОП не поширюється. Водночас, не можна виключати, що відповідні роз’яснення з цього питання згодом надасть Міноборони та/або Мінекономіки.

Головні акценти нового ВО

В межах цього матеріалу ми стисло розглянемо кілька ключових нюансів у процедурі ВО

, що стосуються саме роботодавців.

► Нюанс 1Організація ВО на підприємствах

покладається на керівників, а обов’язки з ведення ВО — на працівників служби персоналу, служби управління персоналом  (у разі відсутності штатної одиниці служби персоналу обов’язки з ведення ВО покладаються на особу, яка веде облік працівників). При цьому особи, відповідальні за ведення ВО, повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, визначеним для інспектора з ВО відповідно до Класифікатора професій

(пп. 8, 11 Порядку № 1487).

 

ДО ВІДОМА. Посадові оклади працівників, відповідальних за ведення ВО, встановлюються на рівні посадових окладів працівників служби персоналу. Підприємства щороку до 1 жовтня визначають потребу в підвищенні кваліфікації цих працівників. Не рідше одного разу на п’ять років має здійснюватися підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за ведення ВО (п. 12 Порядку № 1487).

Також зверніть увагу, що у 7-денний строк з дати видання наказу про призначення або звільнення (увільнення) керівників та інших осіб, відповідальних за організацію та ведення ВО, підприємство має повідомити районні (міські) ТЦК та СП.

► Нюанс 2Відповідно до п. 9 Порядку № 1487 кількість осіб, відповідальних за ведення ВО на підприємствах за наявності на військовому обліку:

 • від 501 до 2000 призовників, військовозобов’язаних та резервістів, — одна особа;
 • від 2001 до 4000 призовників, військовозобов’язаних та резервістів, — дві особи;
 • від 4001 до 7000 призовників, військовозобов’язаних та резервістів, — три особи, а на кожні наступні від 1 до 3000 призовників, військовозобов’язаних та резервістів — по одній особі додатково.

При цьому за наявності на В менше 500 призовників, військовозобов’язаних та резервістів обов’язки щодо ведення ВО покладаються на особу служби персоналу, якій встановлюється доплата в розмірі до 50 % посадового окладу (п. 10 Порядку № 1487).

► Нюанс 3Взяттю на персонально-первинний та персональний ВО на підприємствах підлягають громадяни України з числа:

 • призовників віком від 16 (у рік досягнення 17-річного віку) до 27 років;
 • військовозобов’язаних та резервістів, які не досягли граничного віку перебування у запасі, у т. ч. жінок, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, а також за власним бажанням жінок, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, перелік яких затверджений Міноборони (п. 21 Порядку № 1487).

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Взяття жінок на ВО здійснюється після визначення їх придатності до військової служби, внесення персональних даних до ЄДРПВР

з подальшим оформленням відповідного військово-облікового документа. А жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та не перебували на ВО у відповідних районних (міських) ТЦК та СП (не отримували військово-обліковий документ) до затвердження Порядку № 1487, можуть працевлаштовуватися як невійськовозобов’язані до кінця 2026 року (п. 51 Порядку № 1487).

ВО ведеться на підставі даних паспорта громадянина України та таких військово-облікових документів (п. 20 Порядку № 1487):

 • для призовників — посвідчення про приписку до призовної дільниці;
 • для військовозобов’язаних — військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного;
 • для резервістів — військовий квиток.

Нагадаємо, що при укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Держреєстру загальнообов’язкового державного соцстрахування, а у випадках, передбачених законодавством, також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я, відповідний військово-обліковий документ та інші документи (ст. 24 КЗпП). Ця норма знайшла відображення і у п. 34 Порядку № 1487, який передбачає, що підприємства здійснюють перевірку у громадян України під час прийняття на роботу (навчання) наявності військово-облікового документа, визначеного у п. 20 Порядку № 1487, або відображення в електронній формі інформації, що міститься в таких документах, які можуть пред’являтися (надаватися) з використанням мобільного додатка Порталу Дія.

► Нюанс 4Персональний ВО на підприємствах ведеться за списками персонального ВО, а інформація про чисельність призовників, військовозобов’язаних та резервістів вноситься до відомості оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, яка зберігається разом із списками персонального ВО (п. 33 Порядку № 1487).

Отже, два головних документа для ВО на підприємстві за новими правилами:

1) Список персонального військового обліку (додаток 5 до Порядку № 1487);

2) Відомості оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 12 до Порядку № 1487).

Щороку до 25 січня (станом на 1 січня) списки персонального ВО підписуються керівником підприємства, а також особою, відповідальною за ведення ВО, разом з Відомістю оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів та реєструються в установленому порядку в службі діловодства підприємства (п. 40 Порядку № 1487). Зверніть увагу: нормами Порядку не передбачено подачу зазначених списків та відомостей до будь-якого органу, установи, особи тощо.

Водночас, п. 34 Порядку № 1487 передбачає складення і подання щороку до 1 грудня до відповідних районних (міських) ТЦК та СП списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць (додаток 6). До цих списків включаються всі юнаки, яким у рік приписки виповнюється 17 років, незалежно від громадянства, відбування покарання в місцях позбавлення волі за вироками суду, стану здоров’я, задекларованого (зареєстрованого) місця проживання (місця фактичного проживання) (ч. 3, 5 ст. 14 Закону про ВО, додаток 6 до Порядку № 1487).

ВАЖЛИВО! У разі прийняття на роботу/звільнення з роботи призовників, військовозобов’язаних або резервістів інформація про них у 5-денний строк вноситься до списків персонального ВО та відомості оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (пп. 41–42 Порядку № 1487), та у семиденний строк з дня видання наказу про прийняття на роботу/звільнення з роботи, відповідне повідомлення про зміну облікових даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 4) має надсилатися до районних (міських) ТЦК та СП (п. 34 Порядку № 1487).

► Нюанс 5Порядок № 1487 передбачає проведення «внутрішнього» та «зовнішнього» звіряння даних.

Так, відповідно до пп. 34, 45 Порядку № 1487 на підприємстві періодично має здійснюється звіряння облікових списків персонального ВО з їх військово-обліковими документами відповідно до графіка звіряння, затвердженого керівником. Під час звіряння перевіряються наявність та стан військово-облікових документів призовників, військовозобов’язаних та резервістів. У п’ятиденний строк з дня проведення звіряння підприємство вносить до списків персонального ВО зміни облікових даних, виявлені під час їх звіряння, та надсилає щомісяця до 5-го числа до відповідних районних (міських) ТЦК та СП повідомлення про зміну облікових даних (за наявності).

Окрім цього, не рідше одного разу на рік має проводиться звіряння списків персонального ВО призовників, військовозобов’язаних та резервістів з обліковими даними документів районних (міських) ТЦК та СП, на території відповідальності яких вони перебувають, відповідно до графіка звіряння, затвердженого розпорядженням голови відповідної районної, районної у м. Києві та м. Севастополі держадміністрації, міського голови. Особи, відповідальні за ведення ВО на підприємстві, у визначені графіком звіряння строки мають прибути до районних (міських) ТЦС та СП для проведення звіряння списків персонального ВО (копій їх військово-облікових документів) з обліковими документами районних (міських) ТЦС та СП (пп. 34, 46 Порядку № 1487).

ДО ВІДОМА. Підприємства виготовляють друкарським способом правила ВО (додаток 2 до Порядку № 1487) і вивішують їх на видному місці в загальнодоступних приміщеннях (п. 19 Порядку № 1487).

Також зауважимо, що новими обов’язками з ВО відтепер наділені закордонні дипломатичні установи України, які відповідно до п. 52 Порядку № 1487:

 • інформують громадян, які перебувають на тимчасовому консульському обліку та досягли призовного віку і не мають відстрочки або не звільнені від призову на строкову військову службу, про початок чергового призову громадян України на строкову військову службу;
 • сприяють поверненню військовозобов’язаних та резервістів в Україну в разі проведення мобілізації та у воєнний час (в особливий період);
 • повідомляють у 7-денний строк з дня взяття на консульський облік або зняття з нього про призовників, військовозобов’язаних та резервістів відповідним районним (міським) ТЦК та СП за місцем перебування їх на ВО;
 • ведуть ВО призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку.

Відповідальність

Відповідно до п. 87 Порядку № 1487 посадові особи підприємств несуть відповідальність згідно із законом за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зокрема за:

 • неподання до районних (міських) ТЦК та СП списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць, — прийняття на роботу призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які не перебувають на ВО,
 • незабезпечення оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів про їх виклик до районного (міського) ТЦК та СП, перешкоду їх своєчасній явці на збірні пункти, призовні дільниці,
 • несвоєчасне подання документів, необхідних для ведення ВО призовників, військовозобов’язаних та резервістів, та неподання відомостей про таких осіб.

Відповідно до ст. 2101 КпАП за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію до посадових осіб застосовується штраф у розмірі від 3400 до 5100 грн (за вчинення порушення вперше). За повторне порушення, а також вчинення такого порушення в особливий період штраф для громадян становитиме вже від 3400 до 5100 грн, до посадових осіб — від 5100 до 8500 грнНовини

07.12.23
Засідання Обласного комітету галузевої Профспілки
06.12.23
Хто розробляє інструкції з охорони праці та що вони містять
усі новини

ФотодокументиГала-концерт лауреатов областных отраслевых фестивалей