Профспілка працівників охорони здоров'я України

  Оплата праці

  Права працівників  Преса

Детальніше

06.02.2023

Медичні заклади перевірятимуть у разі неподання статистичних звітів

Згідно з Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з медичної практики ліцензіати зобов’язані збирати та подавати статистичні звіти. Коректні та своєчасно подані дані є важливим інструментом контролю за дотриманням стандартів надання медичних послуг. Вони є основою для формування кадрового медичного резерву, роботи над Програмою медичних гарантій, довгострокового планування роботи галузі в цілому. Особливої актуальності ці дані набули під час війни.

Якщо суб’єкт систематично не подає статистичні звіти, це є підставою для перевірки його діяльності та вжиття відповідних заходів, оскільки така ситуація кваліфікується як порушення законодавства і Ліцензійних умов провадження медичної практики. Винятком є суб’єкти, що розміщені на територіях, де проводяться активні бойові дії.

Міністерство охорони здоров’я планує ініціювати зміни до законодавства, які дозволять призупиняти дію ліцензії на підставі зіставлення даних, зазначених у ліцензійному реєстрі, та інформації про подані щорічні статистичні звіти.