Профспілка працівників охорони здоров'я України

  Оплата праці

  Права працівників  Преса

Реєстр НПАОП (витяг)

Перелік робіт з підвищеною небезпекою
Положення про розробку інструкцій з охорони праці
Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій
Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці
Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці
Правила бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания
О порядке снабжения рабочих спецмылом
Порядок бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов рабочим и служащим, занятым на работах с вредными условиями труда
Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві
Типове положення про службу охорони праці
Зміни до Типового положення про комісію з питань охорони праці підприємства
Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці
Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та перелік робіт з підвищеною небезпекою

Новини

27.09.23
Відмова у наданні відпустки: коли це можливо
25.09.23
НСЗУ переходить до середньострокових договорів з аптечними закладами.
усі новини

ФотодокументиГала-концерт лауреатов областных отраслевых фестивалей