Профспілка працівників охорони здоров'я України

  Оплата праці

  Права працівників  Преса

Охорона праці і здоров’я

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЗДОРОВ'Я ПРАЦІВНИКІВ І СТУДЕНТІВ ГАЛУЗІ (2010 -2015)

Здійснення громадського контролю за додержанням роботодавцем законодавства про охорону праці та здоров’ям працівників галузі є одним із головних напрямків роботи виборних органів профспілкових організацій всіх рівнів у збереженні життя, здоров’я та працездатності працівників галузі.

Персонал закладів галузі працює в умовах підвищеного ризику захворювань, значного нервово-емоційного навантаження. Через брак бюджетного фінансування, використання морально та фізично зношеного матеріально-технічного обладнання, окремі недоліки в організації роботи медичних закладів, поглиблюється кадровий дефіциту галузі, внаслідок чого зростає інтенсивність та напруженість праці. Складні, а іноді незадовільні умови праці, призводять до погіршення стану здоров’я працівників та зростання загальної і професійної захворюваності, а низький рівень соціальної захищеності, низька заробітна плата не дозволяють працівникам приділяти необхідну увагу до стану свого здоров'я, організовувати гідним чином відпочинок та оздоровлення.

Треба зазначити, що не зважаючи на недостатнє фінансування галузі, адміністраціями закладів за період 2010-2015 рр. в цілому виконувалися вимоги ст.19 Закону України «Про охорону праці» і витрати на охорону праці складали не менш ніж 0,2% від фонду оплати праці. Але враховуючи низький рівень середньої заробітної плати працівників галузі, такі витрати не здатні вирішити існуючі проблеми щодо охорони праці.

Обласний комітет неодноразово звертався до голів районних державних адміністрацій та районних рад, керівників профільних Департаментів, керівництва регіону з приводу необхідності достатнього фінансування медичної галузі Харківського регіону, в т.ч. на заходи з охорони праці (забезпечення засобами індивідуального захисту, профілактичним харчуванням, миючими та дезінфікуючими засобами, проведення атестації робочих місць).

Слід зазначити, що в усіх закладах охорони здоров’я діють служби з охорони праці, в т.ч. у Центрах ПМСД, що створені у 2013-2014 роках.

Одним з напрямків покращення системи охорони здоров’я є покращення умов праці, а саме проведення ремонтів рентгенобладнання, санітарного транспорту, об'єктів підвищеної небезпеки, зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я. Обласний комітет неодноразово наголошував щодо необхідності заміни застарілого обладнання на сучасне та безпечне. Тому питання удосконалення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я постійно знаходиться на контролі обласного комітету.

За інформацією обласного інформаційно-аналітичного центру, щорічно з бюджетів всіх рівнів на капітальні ремонти та реконструкцію закладів охорони здоров'я регіону направлялися значні кошти: 2010р. – понад 48 млн.грн., 2011р. – понад 45 млн. грн., 2012р. – майже 55 млн. грн., 2013р. – 20 млн.грн., 2014р. – понад 7 млн.грн. За минулі роки були повністю оновлені операційні, рентгенографічні, фізіотерапевтичні відділення у міжрайонних госпітальних центрах, суттєвих позитивних змін притерпіла протитуберкульозна служба, здійснені капітальні ремонти у багатьох закладах, відбулося відкриття регіонального перинатального центру, були проведені високовартісні реконструкції систем вентиляції у багатьох закладах, проведено оновлення приміщень лабораторної служби. Значного покращення здобула за останні роки служба екстреної медичної допомоги. Тільки за 2014 рік регіон отримав 97 нових та сучасних спеціалізованих автомобілів.

Серйозна увага приділялась питанням охорони праці та здоров'я працівників галузі при розробці та подальшому аналізу виконання Територіальної галузевої угоди між Департаментами охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації та Харківської міської ради, Харківською обласною організацією роботодавців галузі охорони здоров'я та обласним комітетом Профспілки. Саме виконання положень розділу з охорони праці та здоров'я Територіальної галузевої Угоди, Закону України «Про охорону праці» та інших нормативно-правових актів з цього питання регулярно обговорювались на спільних засіданнях колегії та нарадах профільних Департаментів, медичних радах закладів охорони здоров'я та Президіях обласного комітету, обласних галузевих семінарах з профактивом.

В усіх закладах охорони здоров’я діють колективні договори, в яких розділ «Охорона праці» достатньою мірою і в законодавчо врегульованому порядку закріпляє виробничо-трудові відносини і соціальні гарантії членів трудових колективів в сфері охорони праці. Не рідше одного разу на рік питання охорони праці розглядалися профспілковими комітетами на своїх засіданнях із запрошенням роботодавців.

Щорічно до Всесвітнього Дня охорони праці обласний комітет разом з органами влади та роботодавцями брав активну участь у спільних заходах, присвячених питанням охорони праці.

Кожного року в рамках Тижня охорони праці обласним комітетом за участю профспілкового активу, інженерів з охорони праці, страхових експертів та фахівців апарату обласного комітету проводилися круглі столи, семінари та обговорення з питань забезпечення працівників охорони здоров'я молоком або іншими харчовими продуктами, засобами індивідуального захисту, порядку проведення атестації робочих місць, профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань. Також члени обласного комітету брали участь у семінарах з питань охорони праці, які організовували ОПХО та ЦК галузевої профспілки.

За цей період обласний комітет провів обласні огляди – конкурси на кращий кабінет з охорони праці та кращий «Куточок» з охорони праці, за підсумками яких були визначені та нагороджені переможці. Представники Харківщини стали активними учасниками і переможцями Всеукраїнської вікторини «Охорона праці у закладах охорони здоров’я». У 2014 році обласний комітет провів турнір з інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?», що був присвячений питанням охорони праці. Проблематика з питань охорони праці знайшла своє відображення у конкурсі дитячого малюнку, що проведений обласним комітетом для дітей спілчан.

Протягом 2010-2015рр. на базі Регіонального учбово-методичного центру охорони праці щомісячно проходив постійно діючий семінар з питань охорони праці, у якому приймали участь голови первинних організацій профспілки, голови комісії з охорони праці профспілкового комітету, інженери з охорони праці, працівники відділів кадрів та ін. Також тільки протягом 2014 року на базі цього центру представник з питань охорони праці обласного комітету прийняв участь у 14 перевірках знань з питань охорони праці та безпечного виконання робіт підвищеної небезпеки.

Усього в різних навчальних центрах Харківського регіону навчання з питань охорони праці та безпечної експлуатації обладнання підвищеної небезпеки щорічно проходило понад 1000 працівників закладів охорони здоров’я міста та області (керівники закладів охорони здоров'я, інженери з охорони праці та медичні працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки).

У 2013 – 2014 роках за ініціативою ФПУ було організовано та проведено навчання представників профспілок з питань охорони праці за кошти Фонду соціального страхування від нещасних випадків та профзахворювань України, яке пройшли 106 представників членських організацій обласної галузевої Профспілки.

На протязі цього періоду представник обласного комітету з питань охорони праці, члени відповідної комісії обласного комітету спільно з представниками профільних Департаментів та Держгірпромнагляду регулярно організовували комплексні перевірки закладів охорони здоров'я регіону, за наслідками яких усувалися виявлені недоліки в роботі служб охорони праці, проводилося відповідне навчання.

При здійсненні громадського контролю за станом охорони праці в членських організаціях, обласним комітетом щорічно восени на постійно-діючому семінарі з профспілковим активом розглядалося питання про готовність комунальних закладів охорони здоров'я регіону до роботи в осінньо-зимовий період. Приділялась увага питанням безперебійної і стабільної роботи закладів охорони здоров'я в зимовий період, організації заходів по приведенню до нормального робочого стану мереж: електро-, водо- та теплопостачання, утепленню та ремонту будівель, покрівель, проведення випробувань внутрішньо-будинкових теплових мереж і здачі їх по актам теплопостачальникам, приведення котельного господарства до існуючих норм експлуатації, забезпечення первинними засобами пожежогасіння.

У звітному періоді постійно вивчалися умови праці та навчання в закладах галузі, приймались заходи щодо їх покращення. Так, у 2011 році були проведені перевірки умов проживання студентів навчальних медичних закладів у гуртожитках. За підсумками роботи комісії були направлені звернення до ректоратів навчальних закладів щодо усунення виявлених недоліків та покращення побутових умов проживаючих у гуртожитках, організації харчування студентів.

Проводився постійний моніторинг забезпечення засобами індивідуального захисту, спецодягом та молоком працюючих у шкідливих умовах в закладах охорони здоров'я регіону. За результатами перевірок з’ясовано, що менше 50% працівників забезпечені засобами індивідуального захисту та спецодягом за кошти роботодавців, як передбачено законодавством. Профспілка неодноразово зверталася і до МОЗу, і до Держгірпромнагляду щодо сприяння вирішення цього питання та виділення окремої строки цільового фінансування на зазначені цілі. Компенсація працівникам за самостійне придбання спецодягу та іншого не проводилася.

Завдяки постійним зусиллям обласного комітету, протягом 2010 – 2014 років в закладах охорони здоров’я районів Харківської області ситуація забезпечення профілактичним харчуванням дещо покращилася. Однак, в окремих закладах міста та декількох районах Харківської області, насамперед, у Нововодолазькому, Валківському, Великобурлуцькому, Борівському на сьогодні проблема остаточно не вирішена. Складно вирішуються також питання щодо забезпечення працівників галузі засобами індивідуального захисту, миючими засобами.

В окремих закладах, через відсутність достатнього фінансування для забезпечення спеціальних лабораторних вимірів та аналізів, існує проблема із проведенням атестації робочих місць за умовами праці. У межах своїх статутних повноважень обласний комітет постійно контролює питання проведення атестації робочих місць за умовами праці. По кожному закладу охорони здоров’я затверджено склад атестаційної комісії за участю представника профспілкового комітету, до повноважень якої входить проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442. Загалом за цей період всі заклади провели атестацію. За результатами атестації робочих місць за умовами праці працівникам надається право на пенсію за віком на пільгових умовах, на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, на скорочену тривалість робочого тижня та інші пільги і компенсації залежно від умов праці.

Питання охорони праці розглядались на постійно-діючому семінарі обласного комітету, виїзних міжрайонних семінарах. Проводилося роз’яснення щодо застосування і виконання деяких нормативних актів з охорони праці. Обласний комітет забезпечив первинні профспілкові організації та районні комітети необхідними нормативними документами з питань охорони праці (зразок оформлення журналів інструктажів, типове положення з охорони праці, положення по забезпеченню молоком працюючих у шкідливих умовах, положення про забезпечення засобами індивідуального захисту та ін.). Також були підготовлені та видані для використання в закладах охорони здоров'я методичні посібники «Здійснення виборними органами профспілки громадського контролю за виконанням роботодавцем законодавства про охорону праці».

У зв’язку з трагічними подіями у м. Луганськ в 2010 році, що спричинили загибель працівників галузі, Територіальним управлінням Держгірпромнагляду України по Харківській області, за участю представника обласного комітету з охорони праці, у звітному періоді було проведено перевірку закладів охорони здоров’я щодо безпечної експлуатації скрапленого та інших видів газового палива. До цієї роботи активно підключилися члени постійно діючої комісії з охорони праці та представник з охорони праці обласного комітету. Завдяки сумісним діям вдалося досягти певних успіхів: на цей час у закладах охорони здоров'я були вжиті заходи щодо усунення виявлених порушень, у більшості закладів була проведена реконструкція та облаштування кисневих пунктів, ремонт киснепроводів у приміщеннях лікарень, були отримані дозволи від державних органів на виконання робіт підвищеної небезпеки (використання кисневих балонів та інших балонів з газом). Деякі адміністрації закладів знайшли змогу придбати кисневі медичні концентратори, які повністю відповідають вимогам безпеки, замість застарілого обладнання. Всі працівники, які безпосередньо виконують роботи з підвищеною небезпекою та особи, відповідальні за безпечну експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки, пройшли відповідне навчання.

Регулярно проводився аналіз стану виробничого травматизму в закладах охорони здоров'я м. Харкова та Харківської області, який довів, що протягом звітного періоду реєструється тенденція до зменшення показників виробничого травматизму.

Треба зазначити, що відповідно до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р.№ 1232, у всіх спеціальних розслідуваннях нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань безпосередньо приймав участь представник обласного комітету.

Причиною нещасних випадків частіше були: падіння під час пересування, падіння з висоти, травми, заподіяні іншими особами під час виконання працівниками професійних обов'язків, дорожньо-транспортні пригоди.

За останні роки Профспілка неодноразово висловлювала занепокоєння зростанням числа випадків протиправних дій, спрямованих проти працівників галузі при виконанні їми своїх службових обов’язків (перш за все, це стосується працівників екстреної допомоги та дільничної служби). Обласний комітет звертався до керівників області, правоохоронних органів щодо прийняття відповідних заходів по захисту працівників галузі від протиправних дій. Аналогічне звернення до Верховної Ради стосовно прийняття правових документів щодо захисту працівників галузі було направлено ЦК галузевої Профспілки. На рівні області були прийняті деякі міри, що дозволили покращити стан безпеки працівників закладів охорони здоров’я при виконанні ними службових обов'язків (в закладах були встановлені «тривожні» кнопки, організовано чергування охоронців, привернута увага правоохоронців до територій закладів охорони здоров’я та інше).

У звітному періоді регулярно проводився моніторинг стану здоров'я працівників галузі з деяких показників, а саме: захворюваність на туберкульоз, гепатит В і С, ВІЛ-інфекцію, злоякісні новоутворення, первинний вихід на інвалідність, професійні захворювання.

Обласним комітетом постійно на сумісних нарадах з роботодавцями, позаштатними фахівцями профільних Департаментів наголошувалося на необхідності посилення профілактичної спрямованості у роботі по охороні здоров’я працівників галузі. Обласним комітетом направлялися звернення до керівництва профільних Департаментів щодо сприяння виконанню адміністраціями закладів охорони здоров'я регіону законодавства про охорону праці, а також вжиття відповідних заходів щодо виділення додаткового фінансування для проведення медичних оглядів працівників певних категорій. В рамках проведення інформаційної роботи обласним комітетом приділялася особлива увага профілактичній спрямованості діяльності: видавалися інформаційні листки з питань профілактики захворювань, відповідні матеріали друкувалися у профспілкових періодичних виданнях.

Питанням профілактики виробничого травматизму, охорони праці та здоров’я були присвячені засідання обласного комітету, його Президії з подальшою розробкою необхідних заходів щодо покращення ситуації.

Одним з найголовніших напрямків профілактики та раннього виявлення захворювань залишається проведення медичних оглядів. Треба зазначити, що майже повсюдно закріплені лікарі, відповідальні за організацію проведення медичних оглядів, проведення аналізу захворюваності з тимчасовою та стійкою втратою працездатності, диспансеризацію та оздоровлення працівників та їх дітей. Завдяки зусиллям адміністрацій закладів охорони здоров'я за позабюджетні кошти щорічно вирішувалося питання щодо обов'язкових профілактичних наркологічних оглядів підлягаючих контингентів працівників галузі.

Одним із найважливіших розділів роботи по охороні здоров’я працівників галузі є робота по проведенню профілактичних медичних оглядів, в першу чергу, оглядів працівників галузі на туберкульоз. Регулярність та своєчасність проведення таких оглядів є основним заходом з попередження розповсюдження цієї патології.

Так, за останні 3 роки відзначається зменшення кількості захворілих на туберкульоз працівників галузі, охват флюорографічним обстеженням становить майже 99%. Але залишаються і недоліки у роботі по ранньому виявленню хвороби: як і раніше, багато випадків реєструється не при профоглядах, а лише при зверненні до лікаря. Все частіше хворіють працівники працездатного віку, кожен п'ятий з них працює у протитуберкульозному закладі. Серед захворілих встановлені порушення термінів профілактичного флюорографічного обстеження. За період2010-2015 р.р. було зареєстровано 18 випадків рецидивів туберкульозу.

 

Другою, не менш важливою проблемою стану здоров’я медичних працівників є онкологічна захворюваність. Викликають занепокоєння високі показники захворюваності онкологічними хворобами серед працівників галузі, хоча за останні три роки реєструється зменшення кількості захворілих. Середній вік захворілих становить приблизно 60 – 61 рік. У звітному періоді відсоток захворілих у працездатному віці виріс з 39% до 72%.

Залишається недостатньою реєстрація онкопатології, виявленої у медичних працівників при профілактичних оглядах, що свідчить про необхідність покращення якості онкологічних профілактичних оглядів.

У звітному періоді відзначались незначні коливання показника занедбаності виявленої онкопатології на рівні 15% – 16%. Причинами занедбаності стали: несвоєчасне звернення медичних працівників за медичною допомогою, неякісне проведення онкологічного профілактичного огляду (неповне обстеження), прихований перебіг хвороб. Відсутність наступності між лікувальними закладами та недоліки в роботі, у т. ч. довірених лікарів, також сприяли занедбаності онкологічних захворювань саме у наших колег.

В структурі захворюваності І місце займає рак молочної залози (від 23,9% до 20,9%), на II місці – рак шкіри (від 12,2% до 14,6%), на III – рак тіла матки (від 7,7% до 8,6%).

Злоякісні онкологічні хвороби у звітному періоді були найголовнішим чинником у первинному виході на інвалідність серед працівників галузі.

Щоквартально контролювалися показники первинного виходу на інвалідності серед працюючих галузі.

Протягом цього періоду показник первинного виходу на інвалідність працюючих по області складав 37,0 – 42,7 на 10 тис. працюючих, що вище за показник виходу на інвалідність усього населення Харківської області з цього приводу.

В структурі причин первинного виходу на інвалідність на I місці – новоутворення (складають до 38,9%) з тенденцією до зростання, на II – захворювання системи кровообігу (16,6%), на III місці хвороби кістково-м'язової системи (15,9%).

У впершевизнаних інвалідами внаслідок новоутворень причинами її високих (I– II) груп переважно стала важкість захворювання, в багатьох випадках виявлялися занедбані форми. Причинами занедбаності як правило були: тривале або неповне обстеження, помилки у діагностиці, прихований перебіг хвороби, відсутність профілактичних оглядів та несвоєчасне звернення за медичною допомогою.

Обласним комітетом проводилась робота щодо привернення уваги керівників закладів охорони здоров’я та профспілкових комітетів до покращення реабілітація інвалідів. Хоча реабілітація і проводилася в умовах амбулаторного оздоровлення, в стаціонарних умовах обласних центрів, профільних інститутах НАМНУ, забезпечувалося санаторно-курортне лікування, загалом обсяги та якість реабілітаційних заходів були недостатніми.

Незважаючи на поодинокі випадки професійних захворювань серед працівників галузі, саме проблема існування професійної захворюваності в медичній галузі залишається актуальною. Недосконалість системи профілактики професійних захворювань негативно впливає не лише на працівників та їхні родини, але й на суспільство в цілому. Мова йде про економічні втрати через зниження продуктивності праці та збільшення навантаження на систему соціального забезпечення. При цьому слід зауважити, що профілактика професійних захворювань набагато ефективніша і менш витратна, ніж лікування або реабілітація потерпілих. Слід зазначити, що більшість професійних захворювань з приводу туберкульозу є наслідком недостатньої профілактичної роботи та незадовільного застосування сучасних засобів індивідуального захисту в протитуберкульозних закладах.

Актуальною проблемою охорони здоров'я як України, так і Харківській області залишається захворюваність на вірусні гепатити.

Серед груп ризику інфікування вірусними гепатитами В та С не останнє місце посідають медичні працівники, тому саме серед них вживалися заходи щодо покращення профілактичної роботи по запобіганню захворювання на гепатит В (С). На протязі звітного періоду реєструвалося збільшення кількості випадків захворювання працівників галузі на парентеральні гепатити.

Випадків професійного інфікування на ВІЛ-інфекцію не відбувалося, мали місце лише поодинокі випадки носійства.

Треба зазначити, що останні роки централізована закупівля вакцин для профілактичних щеплень проти парентерального гепатиту підлягаючих медичних працівників не здійснюється. До того же, не закуповуються вакцини для профілактичних щеплень медичних працівників проти грипу, а саме ці категорії працюючих належать до групи високого ризику інфікування під час виконання своїх службових обов’язків.

З метою здійснення профілактичних заходів щодо попередження захворювання медичних працівників на грип та інші гострі респіраторні вірусні інфекції, для проведення щеплень контингенту самого підвищеного ризику інфікування – медичним працівникам – членам галузевої профспілки, які працюють безпосередньо у інфекційних стаціонарах, обласний комітет декілька років поспіль надавав безповоротну матеріальну допомогу обласним інфекційним лікарням для закупівлі вакцин та проведення необхідних щеплень працівникам. Також обласним комітетом кожного року направлялися звернення до керівників закладів охорони здоров’я щодо вжиття заходів профілактики захворювання на ГРВІ та грип серед працівників.

Аналізуючи стан охорони праці та здоров'я працівників галузі, слід зазначити, що він потребує суттєвого покращення. Керівникам профспілкових організацій всіх рівнів беззаперечно необхідно посилити контроль за створенням здорових та безпечних умов праці в закладах охорони здоров’я, а також якістю проведення медичних оглядів, диспансерного нагляду, їх реабілітацією та оздоровленням.

Обласний комітет активно залучався до проведення оздоровлення спілчан та членів їх родин. Працівники апарату обласного комітету неодноразово брали участь у нарадах ОПХО, ФСС з питань оздоровлення, забезпечення путівками. Представники галузевої профспілки завдяки участі у роботі відповідних комісій позитивно впливали на забезпечення санаторно-курортним оздоровленням спілчан.

В обласному комітеті діє програма надання матеріальної допомоги спілчанам, перед усе тим, хто захворів на соціально значущі хвороби – туберкульоз та злоякісні новоутворення, а також потребуючим високовартісного обстеження та лікування. Кожного року сума однократної допомоги збільшувалась, загалом за звітний період обласним комітетом на ці цілі було виділено понад 4 млн. грн. Треба зазначити, що обласний комітет неодноразово звертався до органів влади щодо створення програми надання матеріальної допомоги на лікування для медичних працівників. На ці потреби у 2013 році міською владою були виділені майже 2 млн.грн., у 2014 –1,5 млн.грн., завдяки чому було вирішено чимало проблем щодо лікування працівників галузі.

Треба відмітити, що обласним комітетом постійно вирішувалися питання оздоровлення дітей працівників охорони здоров'я. У звітному періоді обласним комітетом було витрачено на дитяче оздоровлення майже 1,5 млн.грн. За результатами конкурсу на кращу організацію оздоровлення та відпочинку дітей Харківська обласна організація профспілки працівників охорони здоров'я України впродовж останніх років визнавалася переможцем у номінації «Батьківська турбота» і неодноразово нагороджувалася Почесними грамотами ФПУ, ОПХО.

Виділялися також кошти на оздоровлення ветеранів праці, профспілкового руху, профспілкових активістів. Зусиллями обласного комітету за рахунок профспілкових коштів у місцевих санаторіях за останні 5 років оздоровлено майже 400 ветеранів.

Охорона праці є невід’ємною складовою забезпечення гармонійного розвитку суспільства, а збереження здоров'я та життя працівників залежить від кожного, хто бере участь у трудовій діяльності. Тому важливо пам’ятати, що дотримання законодавства у сфері охорони праці, розвиток культури охорони праці у суспільстві стане запорукою збереження здоров'я працівників та найціннішого – людського життя.