Профспілка працівників охорони здоров'я України

  Оплата праці

  Права працівників  Преса

Організаційно-масова робота

ОРГАНІЗАЦІЙНА ТА ІНФОРМАЦІЙНА РОБОТА (2010-2015)

Організаційно-масова робота проводилась відповідно вимогам Статуту Профспілки працівників охорони здоров’я України, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», щорічних планів обласного комітету галузевої Профспілки та його постійної комісії з організаційно-масової роботи.

Станом на 01.01.2015 року до складу обласної організації профспілки входить 261 первинна профспілкова організація. Чисельність первинних профспілкових організацій зменшилась з 453 у 2010 році до 261 у 2014 році. Зміни у кількості первинних профспілкових організацій обумовлені реформуванням галузі охорони здоров'я у звітному періоді: первинні профспілкові організації закладів охорони здоров'я Харківської області переходили до складу первинних профспілкових організацій центральних районних лікарень, пройшла ліквідація первинних профспілкових організацій санітарно-епідеміологічної служби, створені первинні профспілкові організації Центрів ПМСД, організовані первинні профспілкові організації Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, а також Державної СЕС, ліквідована саморозпуском велика кількість первинних профспілкових організацій фармацевтичної галузі та інше.

Структура обласної організації галузевої профспілки у звітному періоді також притерпіла деяких змін, перш за все, кількість профспілкових комітетів первинних профспілкових організацій зменшилася з 317 до 237.

У складі обласної організації діють 36 районних організацій Профспілки працівників охорони здоров'я України, одна об'єднана профспілкова організація фармацевтичних працівників, 7 первинних профспілкових організацій студентів.

Загальна чисельність обласної організації станом на 01.01.2015 року – 72736 членів профспілки. Серед них 57357 (79%) – жінки, 26140 (36%) – молодь до 35 років, 165 - непрацюючі пенсіонери, які перебувають на профспілковому обліку.

Кадрова проблема – одна з найактуальніших у галузі. Кількість працюючих в галузі у динаміці зменшується. Профспілкове членство змінилося у звітному періоді з 94,5% до 92%.

Найбільш чисельними районними організаціями галузевої Профспілки області є Дзержинська, Московська, Київська організації (від 6502 до 7959 членів профспілки). Самими найменшими за чисельністю є Печенізька районна організація, яка об'єднує 55 членів профспілки та Коломацька – 56 осіб.

Охоплення профспілковим членством працюючих складає 92% (від загальної кількості працюючих) та 99% (від загальної кількості студентів навчальних медичних закладів I – IV рівнів акредитації).

Об'єднана профспілкова організації фармацевтичних працівників зменшилась за звітний період на 21 організацію, а кількість членів профспілки скоротилося майже вдвічі. Зараз вона об'єднує 22 первинні профспілкові організації, в складі яких 410 членів профспілки.

Протягом 2010-2015рр. вийшли з профспілки за власним бажанням 1012 осіб: у 2010 році – 183 особи, у 2011 році – 334, у 2012 році – 270, у 2013 році – 134, у 2014 році – 91 особа. Переважно це працівники адміністративно-господарчих частин, бухгалтерій, молодший медичний персонал закладів охорони здоров'я, які більшістю досягли пенсійного віку. В інші профспілки ці працівники не перейшли.

Протягом цього періоду постійно спостерігалося зниження профспілкового членства у: Близнюківському районі – з 76% до 64%, Борівському – з 73% до 47%, Валківському – з 71% до 54%, Коломацькому – з 87% до 75%, Куп’янському районі – з 91% до 82%, Лозівському районі –з 80% до 63%. Питання зниження охоплення профспілковим членством потребує подальшого вивчення та прийняття адекватних заходів.

Вищезазначені приклади свідчать про недостатню роботу первинних профспілкових організацій щодо мотивації профспілкового членства, інформованості членів профспілки про статутну діяльність Профспілки. Обласним комітетом неодноразово наголошувалося про необхідність інформування спілчан про дії профспілки, покращення на місцях питань гласності, здійснення роз'яснювальної роботи у трудових колективах щодо завдань та методів роботи профспілки, взаємодії з соціальними партнерами, проведення пропагандистських заходів. Завдяки активізації роботи у 2014 році щодо організаційного зміцнення своїх лав покращено показники охвату профспілковим членством у ХМАПО, закладах охорони здоров'я Богодухівського, Барвінківського районів.

Ситуація та проблеми в галузі, заходи по відстоюванню законних прав і інтересів працівників та студентів обговорювались на засіданнях обласного комітету, його Президії, постійних комісій обласного комітету, спільних засіданнях із Колегією Департаменту охорони здоров'я ХОДА, радах Департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради, нарадах із профспілковим активом.

За цей період було проведено 10 засідань обласного комітету та 29 засідань Президії, на яких розглядались основні питання статутної діяльності організації. Прийняті рішення Президії та засідань обласного комітету спрямовані на підвищення рівня захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки, поліпшення умов та охорони праці, фінансового, організаційного, інформаційного забезпечення, розвиток соціального партнерства.

Двічі на рік на сумісних нарадах Колегії Департаменту охорони здоров'я та Президії обласного комітету обговорювались питання про хід та підсумки виконання Територіальної галузевої угоди.

За період 2010-2015рр. надавалася практична та методична допомога членським організаціям з питань зміцнення профспілки, планування роботи, здійснення обліку членів профспілки, організації та проведення навчання профактиву, порядку утримання членських профспілкових внесків із заробітної плати, проведення заходів щодо підвищення мотивації профспілкового членства та інше.

Тривала робота по приведенню реквізитів (печатки та штампи) виборних органів профспілки у відповідність до вимог, реєстрації первинних профспілкових організацій у єдиному Державному реєстрі юридичних осіб.

Приділялась увага організації діловодства у районних та первинних профспілкових організаціях (положень постійних комісій виборних органів, планів, порядку організації та проведення профспілкових зборів, засідань виборних органів, оформлення протоколів, номенклатури справ, строків збереження та передачі в архів та інше). Усі без винятку профспілкові комітети закладів охорони здоров'я повністю забезпечені необхідними нормативними й довідковими матеріалами, мають доступ до комп'ютерної техніки закладів. З метою покращення цієї роботи фахівцями обласного комітету та членами постійно діючих комісій надавалась практична та методична допомога виборним органам членських організацій, вивчався досвід роботи кращих профспілкових лідерів.

Заради підтримки і залучення жінок до профспілкової роботи обласним комітетом у 2010 році був проведений конкурс на кращого профспілкового лідера – жінку. Переможцями визнано: Пеннер Олену Іванівну – голову первинної профспілкової організації, ентомолога ентомологічного відділення лабораторії Харківської обласної дезінфекційної станції та Томаровську Тетяну Олександрівну – голову первинної профспілкової організації, доцента кафедри фізичної та колоїдної хімії Національного фармацевтичного університету.

Задля вивчення та поширення передового досвіду роботи первинних профспілкових організацій у 2011 році проводились на різних рівнях конкурси на кращу первинну організацію Профспілки. В обласному та Всеукраїнському галузевому конкурсах, а також у Всеукраїнському міжгалузевому конкурсі ФПУ кращою первинною організацією в своїй підгрупі визнано ППО КЗОЗ «Харківський базовий медичний коледж №1», який вже багато років очолює Григорян В.К.

Приділялася увага щодо солідарної підтримки організацій галузевої Профспілки та профспілок інших галузей, що є членськими організаціями ОПХО та ФПУ. Проводились загальні акції протесту, мітинги, сумісні засідання профспілкових органів. При підтримці обласного комітету представники обласної галузевої Профспілки із солідарної підтримки соціально-економічних вимог працівників усіх галузей брали участь у Всеукраїнських акціях протесту в м. Києві та м. Харкові, мітингах та ходах до Міжнародного дня солідарності 1 Травня.

Продовжено роботу Ради «Медична громадськість – керівникам установ, закладів охорони здоров'я, профспілковим лідерам», що була затверджена рішенням обласного комітету, для підтримки ветеранів, зробивших великий внесок у розвиток галузі, профспілкового руху, які зараз потребують підтримки та допомоги. Протягом 2010 – 2014 років тим із них, хто в цьому мав потребу, надавалась допомога в госпіталізації, санаторному оздоровленні, матеріальна допомога. Ветерани праці, охорони здоров'я, профспілкового руху отримували привітання до свят, ювілейних дат.

Велику увагу обласний комітет приділяє навчанню профспілкового активу галузі м. Харкова та Харківської області. Згідно щорічним планам роботи проводилися обласні семінари-навчання, у тому числі, виїзні. Семінари були різноманітні за тематикою: правове забезпечення у галузі, соціально-економічний захист членів профспілки, застосування законодавчих актів з охорони праці, зміни у пенсійному законодавстві, фінансова робота профспілок, актуальні проблеми молодіжної політики у профспілках, підвищення мотивації профспілкового членства, організація та проведення звітів і виборів у первинних та районних організаціях та інші. Перед учасниками семінарів виступали провідні спеціалісти обласного комітету, ОПХО, Пенсійного фонду, територіального управління Держгірпромнагляду, викладачі факультету підвищення кваліфікації Харківського соціально-економічного інституту, провідні фахівці інститутів НАМНУ, профільних Департаментів, обласних медичних Центрів та інші. Під час навчання профактиву використовувалися різні інтерактивні форми навчання, а саме: «круглі столи», ділові ігри, обмін досвідом роботи тощо. На семінарах також надавалася методична допомога профспілковому активу та спілчанам, інспекторам відділів кадрів, бухгалтерам, інженерам з охорони праці.

Також було організовано навчання профспілкового активу на постійно-діючих семінарах Об'єднання профспілок Харківської області з різноманітних актуальних питань профспілкового життя. Щорічно такі семінари відвідувало понад 500 профактивістів галузі охорони здоров'я.

2014 - 2015 роки – період звітів і виборів у Профспілці. Тому зусилля обласного комітету, його комісії з питань організаційно-масової роботи були спрямовані на організацію своєчасного та якісного проведення звітно-виборної кампанії. Президія обласного комітету затвердила Постанову П-24 від 12 червня 2014 року «Про проведення звітів і виборів в організаційних ланках Харківської обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я України», визначила їх порядок і терміни.

Організації проведення звітно-виборної кампанії на місцях були присвячені семінари та оперативні наради. Хід звітів та виборів обговорювався на засіданнях Президії обласного комітету. На допомогу профспілковому активу розроблені та надані методичні рекомендації щодо організації проведення звітів і виборів, оформлення належної документації, що були роздані в усі первинні профспілкові організації.

Станом на 01.04.2015року звіти і вибори завершено в усіх членських організаціях обласної галузевої профспілки працівників охорони здоров'я. В роботі звітно-виборних зборів (конференцій), що проводилися у первинних та районних профспілкових організаціях, приймали участь голова Харківської обласної організації Профспілки, заступники голови та провідні спеціалісти виконавчого апарату обласного комітету. Члени профспілки на зборах і конференціях порушували проблемні питання, висловлювали критичні зауваження, які проаналізовані в ході підготовки до конференції обласної галузевої організації.

Разом з тим, організаційна діяльність обласного комітету потребує подальшого розвитку та удосконалення. Вимагають постійної уваги питання збереження профспілкового членства працюючих, залучення молоді та студентів, зокрема, шляхом активізації роботи з мотивації та привабливості профспілкового членства, а також запровадження нових форм і методів роботи, вкрай необхідно покращити взаємодію виборних профспілкових органів усіх рівнів. Цілеспрямованих кроків потребують проблеми, пов'язані з кадровою політикою, зокрема, щодо здійснення системних заходів для забезпечення навчання, стажування та створення дієвого резерву профспілкових кадрів. Потребує зміцнення внутрішньоспілкова дисципліна та підвищення результативності виконання рішень виборних органів Профспілки.

Головною метою інформаційної роботи ХООППОЗУ є гармонізація відносин Профспілки і суспільства, розвиток співпраці із соціальними партнерами, поширення ідей профспілкового руху, залучення нових членів до Профспілки та об'єктивне висвітлення її діяльності в ЗМІ, формування єдиної системи інформаційного забезпечення діяльності Профспілки, яка об'єднує зусилля всіх членських організацій та спрямована на ефективний захист соціально-економічних і трудових прав та інтересів спілчан.

Обласним комітетом приділялась увага активізації інформаційної роботи, її системності, координації дій у діяльності з одержання, використання, поширення інформації про дії Профспілки, формування, в т.ч. за допомогою засобів масової комунікації, позитивного іміджу Профспілки, її членських організацій серед медичної спільноти та у суспільстві.

З інформаційною метою обласним комітетом видавалися бюлетені, брошури, в яких був відображений стан проблем та дії галузевої Профспілки відносно того чи іншого питання, в заклади охорони здоров'я надсилалися інформаційні повідомлення та листи. Для спілчан були підготовлені календарі та блокноти з вказівкою контактних телефонів, електронної адреси обласного комітету тощо. Щорічно видавався звіт про роботу обласного комітету для ознайомлення в членських організаціях.

За ініціативою обласного комітету майже всі первинні профспілкові організації були забезпечені «Куточками профспілкового комітету», в яких знаходять своє відображення зміни законодавства, інформація про заходи, об'яви тощо. На протязі 2012-2013 років обласним комітетом проводилася робота щодо комп'ютеризації виборних профспілкових органів, забезпечення їх оргтехнікою.

У членських організаціях щорічно проходила передплата на видання «Профінформ» ФПУ. Комітети профспілки безкоштовно отримували газету Об'єднання профспілок Харківської області «Солідарність». У звітному періоді фахівцями обласного комітету було підготовлено та опубліковано понад 100 статей в профспілковій газеті «Солідарність», 33 – в обласній «Медичній газеті», присвячені профспілковій роботі в галузі.

За підсумками конкурсу Об'єднання профспілок Харківської області на краще висвітлення діяльності профспілкових організацій «Профспілки на захисті людини праці», Харківська обласна організація профспілки працівників охорони здоров'я України визнана переможцем в номінації «Краще висвітлення діяльності обласної організації профспілки».

Голова обласного комітету Благовещенська А.В. неодноразово у звітному періоді приймала участь у радіо - та телевізійних програмах з проблемних питань галузі, висвітлювала основні напрямки роботи галузевої профспілки та обласного комітету щодо захисту законних прав і інтересів працівників закладів охорони здоров'я, студентів галузі.

Діяльність профспілкових активістів обласної організації галузевої профспілки була відзначена різними формами морального і матеріального заохочення. За багаторічну плідну працю в охороні здоров'я, активну роботу у профспілці на громадських засадах щодо захисту соціально-економічних прав та законних інтересів членів профспілки, а також у зв'язку з особистими ювілеями, ювілеями закладів охорони здоров'я та з нагоди професійного свята понад 1000 профактивістів – працівників галузі у звітному періоді нагороджені Почесними грамотами обласного комітету профспілки працівників охорони здоров'я України, ЦК галузевої профспілки, ОПХО, ФПУ. Нагрудний знак ФПУ «Профспілкова відзнака» у цьому періоді отримали 7 спілчан, нагрудний знак ФПУ «Профспілкова звитяга» – 1, почесним знаком ФПУ «За розвиток соціального партнерства» нагороджено 5 роботодавців.